MOJE SLUŽBY

Terapeutická sezení vnímám jako jedinečný prostor pro řešení životních obtíží a krizí a bezpečného poznávání sebe sama.

Co Vám mohu nabídnout

Každý, kdo se rozhodne zahájit vlastní terapii, přichází z nějakým problémem. Někdy se můžeme s něčím trápit již velmi dlouho, než dostaneme odvahu vyhledat pomoc. Někdy nám do života vstoupí nečekaná událost, na kterou nejsme připraveni. Někdy pociťujeme potřebu porozumět více sám sobě a získat tak pro sebe víc pochopení.

Pracuji pouze individuálně s klienty od 18 let. Jsem vázána mlčenlivostí. Klient tak nemusí mít obavy, že by se někdo další dozvěděl o docházení na terapii.

Průběh spolupráce

Při úvodním setkání s klientem dochází k seznámení a vyjasnění vzájemných očekávání. Někdy to lze zvládnout při první schůzce, někdy může tento proces trvat déle. Podstatné je vytvoření takového prostoru, ve kterém se bude klient cítit bezpečně. 

Jungovská psychoterapie je spíše dlouhodobého charakteru. Důležitý je vztah mezi terapeutem a klientem. Díky němu lze postupně objevovat sám sebe a chápat širší souvislosti toho, co se uvnitř každého z nás, ale i v jeho okolí, děje.  Součástí této cesty může být práce se sny, imaginacemi nebo kresbou. Základem ale zůstává rozhovor.   

Na konci terapie by měl klient mít klient větší porozumění sám pro sebe, být víc v kontaktu se sebou samým, mít k sobě tolik potřebný soucit.

Setkání, konzultace, cena

Konzultace trvají 50 minut. Úvodní setkání musí proběhnout osobně. Při dlouhodobější spolupráci je možné využít on-line konzultace. Cena 50 minutové konzultace je 500 Kč. Platba probíhá vždy po ukončení sezení v hotovosti. Pokud se nebudete moci dostavit na domluvenou konzultaci, dejte prosím vědět do 24 hodin před původním termínem.

Můžete se na mne obrátit, pokud se ve svém životě potkáváte například s těmito problémy:

Potřeba porozumět víc sám/sama sobě

Máte otázky spojené s hledáním životního smyslu a identity?

Do života Vám vstoupila závislost

Řešíte problémy spojené s užíváním návykových látek, případně Vám život komplikuje nelátková závislost (gambling, on-line sázení aj.).

Ztráta radosti ze života

Pociťujete na sobě již delší dobu depresivní příznaky.

Obavy z budoucnosti

Máte obavy z budoucnosti a změn, bojíte se dělat velká rozhodnutí.

Problémy ve vztazích

Řešíte problémy v rodinných nebo partnerských vztazích.

Trápí Vás těžká situace někoho z blízkých

Je v rodině někdo, kdo je závislý, či trpí duševním onemocněním.

Náhlá událost

Potkala Vás těžká událost a potřebujete pomoci se s ní vyrovnat.

Oblasti pomoci berte prosím jako nástin možných životních situací, se kterými se všichni během života potkáváme. Není možné vyjmenovat všechny. Stejně jako je možné, že se člověk může někdy trápit všemi dohromady.

Pracuji v příjemných prostorách v centru města Písku. Konzultaci si lze domluvit telefonicky nebo e-mailem.