O MNĚ

Nabízím individuální terapii a poradenství v oblasti osobnostního rozvoje vycházející z Analytické psychologie a Jungovské psychoterapie

Kdo jsem

Narodila jsem se v Písku. Moje cesta k pomáhajícím profesím a terapii nebyla cestou přímou. Přivedla mě k ní spíše náhoda a touha po dobrodružství, která se postupně mění v touhu po poznání. V průběhu života jsem žila na Šumavě a v Českých Budějovicích. Nakonec jsem se vrátila zpět do rodného města. Celý život mne provází silný vztah k přírodě. Velkou inspirací je pro mne umění.

Jsem frekventantkou sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku v jungovsky orientované psychoterapii, který je akreditován u České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP (České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně), a na kterém spolupracují čeští lektoři, ale i renomovaní zahraniční odborníci za řad IAAP (Mezinárodní organizace pro analytickou psychologii). V rámci své praxe jsem pod odbornou supervizí výcvikových analytiků.

Před dvanácti lety jsem začínala pracovat jako sociální pracovník s lidmi, kteří byli závislí na drogách a alkoholu. Poté jsem se dlouhodobě věnovala lidem se zkušeností s duševním onemocněním. Krátce jsem pak pracovala pro probíhající reformu psychiatrické péče, abych se nakonec vrátila zpět k závislostem, kterým se částečně věnuji i nadále. Slova jako závislost nebo duševní onemocnění považuji pouze za nálepku. Ani zdaleka nedokáží postihnout celistvost člověka.

Výcvik v Jungovsky orientované psychoterapii jsem si zvolila proto, že dává bezpečný prostor poznat sám sebe. Každý z nás má v sobě léčivý potenciál, se kterým se lze díky kontaktu sama se sebou a třeba i s nevědomým světem, setkat. Může to někdy zabolet, může nás to někdy vystrašit, ale už samotná cesta je cílem. A je plná překvapení. Na přístupu Carla Gustava Junga obdivuji jeho zájem o člověka a jeho příběh. Je mi blízký jeho vztah k přírodě a touha porozumět složité lidské povaze. Jeho životní příběh mi zůstává obrovskou inspirací.

Profesní životopis

Pracovní zkušenosti

 • Sociální pracovník v Kontaktním centrum Háječek pro drogově závislé v Českých Budějovicích
 • Terénní sociální pracovník pro drogově závislé v Sociálně-psychologickém centrum Arkáda v Písku
 • Sociální pracovník pro osoby se zkušeností s duševním onemocněním ve Fokusu-Písek, z.ú.
 • Regionální koordinátor Reformy psychiatrické péče pro Ministerstvo zdravotnictví
 • Poradce/konzultant v Adiktologické poradně Prevent zabývající se léčbou závislostí

Vybrané absolvované kurzy a výcviky

 • Výcvikový program České společnosti pro analytickou psychologii - od roku 2018 jsem frekventantkou
 • Základní krizová intervence (56 h)
 • Práce s lidmi s duální diagnózou (40 h)
 • Týdenní stáž v Psychiatrické léčebně Červený Dvůr
 • Psychiatrické minimum
 • Psychosociální první pomoc a intervence v krizi
 • Práce s rodinami osob s duševním onemocněním
 • Prevence relapsu

Absolvované školy

 • Waldorfská základní škola v Písku
 • Francouzské gymnázium v Písku
 • Vyšší odborná škola Vodního hospodářství a ekologie
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Teologická fakulta, obor Sociální a charitativní práce
 • Karlova Univerzita v Praze, Fakulta humanitních studií, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích