Myslíme si,

že své problémy musíme zvládnout sami. Někdy se můžeme dlouho trápit, než dostaneme odvahu vyhledat pomoc. V důvěrném a bezpečném prostředí terapeutického vztahu však můžete snadněji porozumět své situaci, poznat lépe sám sebe a vyrovnat se s nároky života.

Mgr. Eva Brožová

Moje služby

Poskytuji individuální poradenství a terapii.
Můžete se na mne obrátit, pokud se ve svém životě potkáváte například s těmito problémy:

Potřeba porozumět víc sám/sama sobě

Máte otázky spojené s hledáním životního smyslu a identity?

Do života Vám vstoupila závislost

Řešíte problémy spojené s užíváním návykových látek, případně Vám život komplikuje nelátková závislost (gambling, on-line sázení aj.).

Ztráta radosti ze života

Pociťujete na sobě již delší dobu depresivní příznaky.

Obavy z budoucnosti

Máte obavy z budoucnosti a změn, bojíte se dělat velká rozhodnutí.

Problémy ve vztazích

Řešíte problémy v rodinných nebo partnerských vztazích.

Trápí Vás těžká situace někoho z blízkých

Je v rodině někdo, kdo je závislý, či trpí duševním onemocněním.

Náhlá událost

Potkala Vás těžká událost a potřebujete pomoci se s ní vyrovnat.

 Nabízím individuální terapii a poradenství v oblasti osobnostního rozvoje, která vychází primárně z Analytické psychologie a Jungovské psychoterapie. Terapeutická sezení vnímám jako jedinečný prostor pro řešení životních obtíží a krizí a bezpečného poznávání sebe sama.

 Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem. Carl Gustav Jung

Zde mně můžete kontaktovat

Pokud nebudu moci telefon zvednout, zavolám vám zpátky.

V současné době je provoz poradny PŘERUŠEN a nepříjmám nové klienty. Děkuji za pochopení.